• MITAKON LENS TURBO II (NIKON F – FUJI X MOUNT CAMERA)

  MITAKON LENS TURBO II (NIKON F – FUJI X MOUNT CAMERA) เป็นอแดปเตอร์ที่นอกจากแปลงเม้าท์เลนส์ Full Frame Nikon F mount เพื่อให้ใช้งานได้กับกล้อง Fuji Mirrorless ขนาดเซ็นเซอร์ APS-C  แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มแสงได้ 1-stop และยังทำให้องศาภาพใกล้เคียงกับภาพที่ได้ตามระยะจริงของกล้องขนาดเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมอีกด้วย

  ฿5,990

  Out of stock

 • MITAKON LENS TURBO II (CANON EF – FUJI X MOUNT CAMERA)

  MITAKON LENS TURBO II (CANON EF – FUJI X MOUNT CAMERA) เป็นอแดปเตอร์ที่นอกจากแปลงเม้าท์เลนส์ Full Frame Canon EF mount เพื่อให้ใช้งานได้กับกล้อง Fuji Mirrorless ขนาดเซ็นเซอร์ APS-C  แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มแสงได้ 1-stop และยังทำให้องศาภาพใกล้เคียงกับภาพที่ได้ตามระยะจริงของกล้องขนาดเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมอีกด้วย

  ฿5,400฿5,990

  1 in stock

 • MITAKON LENS TURBO II (CANON EF – SONY NEX MOUNT CAMERA)

  MITAKON LENS TURBO II (CANON EF – SONY NEX MOUNT CAMERA) เป็นอแดปเตอร์ที่นอกจากแปลงเม้าท์เลนส์ Full Frame Canon EF mount เพื่อให้ใช้งานได้กับกล้อง Sony Mirrorless ขนาดเซ็นเซอร์ APS-C  แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มแสงได้ 1-stop และยังทำให้องศาภาพใกล้เคียงกับภาพที่ได้ตามระยะจริงของกล้องขนาดเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมอีกด้วย

  ฿5,400฿5,990

  1 in stock

 • MITAKON LENS TURBO II (MINOLTA MD – SONY NEX MOUNT CAMERA)

  MITAKON LENS TURBO II (MINOLTA MD – SONY NEX MOUNT CAMERA) เป็นอแดปเตอร์ที่นอกจากแปลงเม้าท์เลนส์ Full Frame Minolta MD mount เพื่อให้ใช้งานได้กับกล้อง Sony Mirrorless ขนาดเซ็นเซอร์ APS-C  แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มแสงได้ 1-stop และยังทำให้องศาภาพใกล้เคียงกับภาพที่ได้ตามระยะจริงของกล้องขนาดเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมอีกด้วย

  ฿5,990

  Out of stock

 • MITAKON LENS TURBO II (NIKON F – SONY NEX MOUNT CAMERA)

  MITAKON LENS TURBO II (NIKON F – SONY NEX MOUNT CAMERA) เป็นอแดปเตอร์ที่นอกจากแปลงเม้าท์เลนส์ Full Frame Nikon F mount เพื่อให้ใช้งานได้กับกล้อง Sony Mirrorless ขนาดเซ็นเซอร์ APS-C  แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มแสงได้ 1-stop และยังทำให้องศาภาพใกล้เคียงกับภาพที่ได้ตามระยะจริงของกล้องขนาดเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมอีกด้วย

  ฿5,400฿5,990

  1 in stock

 • MITAKON LENS TURBO II (NIKON F – M43 MOUNT CAMERA)

  MITAKON LENS TURBO II (NIKON F – M43 MOUNT CAMERA) เป็นอแดปเตอร์ที่นอกจากแปลงเม้าท์เลนส์ Full Frame Nikon F mount เพื่อให้ใช้งานได้กับกล้อง M43 Mirrorless ขนาดเซ็นเซอร์ APS-C  แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มแสงได้ 1-stop และยังทำให้องศาภาพใกล้เคียงกับภาพที่ได้ตามระยะจริงของกล้องขนาดเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมอีกด้วย

  ฿5,990

  Out of stock

 • MITAKON LENS TURBO II (MINOLTA MD – M43 MOUNT CAMERA)

  MITAKON LENS TURBO II (MINOLTA MD – M43 MOUNT CAMERA) เป็นอแดปเตอร์ที่นอกจากแปลงเม้าท์เลนส์ Full Frame MINOLTA MD mount เพื่อให้ใช้งานได้กับกล้อง M43 Mirrorless ขนาดเซ็นเซอร์ APS-C  แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มแสงได้ 1-stop และยังทำให้องศาภาพใกล้เคียงกับภาพที่ได้ตามระยะจริงของกล้องขนาดเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมอีกด้วย

  ฿5,400฿5,990

  1 in stock

Main Menu