fbpx

ส่วนลดพิเศษ ประกันศูนย์

DEAL OF THE MONTH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

LINE@ : @cameramaker

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿1,200฿4,000

  2 in stock

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO – 49MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿1,360฿1,700

  2 in stock

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO – 46MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿1,200฿1,500

  2 in stock

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO – 52MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿1,520฿1,900

  2 in stock

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO – 55MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿1,680฿2,100

  2 in stock

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO – 58MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿1,840฿2,300

  2 in stock

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO – 62MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿2,080฿2,600

  1 in stock

 • NISI HUC C-PL PRO NANO – 67MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿2,380฿2,800

  Out of stock

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO – 72MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿2,400฿3,000

  2 in stock

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO – 77MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿3,100

  Out of stock

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO – 82MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿3,400

  Out of stock

 • NiSi HUC C-PL PRO NANO – 95MM (ประกันศูนย์)

  ฟิลเตอร์ C-PL เป็นอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่สำคัญมากๆในการถ่ายภาพ ที่หลายๆท่านอาจจะละเลยกันไป ในการถ่ายภาพน้ำตก หรือทะเล โดยปกติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผิวของใบไม้ หรือน้ำ จะมีการสะท้อนแสงบนผิว ดังนั้นเวลาบันทึกภาพ เราจะเห็นเงาสะท้อนอยู่ในน้ำ หรือแม้กระทั้งใบไม่ก็สะท้อนแสง ทำให้สีดูจากไปไม่เข้มเท่าที่ความ ซึ่ง effect เหล่านี้ เราไม่สามาาถแก้ไขได้ใน Photoshop หรือ program ที่เป็น After Process ต่างๆ ดังนั้น C-PL จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเปิดเผยสีที่แท้จริงของธรรมชาติ

  ฿4,000฿5,000

  2 in stock

Main Menu