• TECHART PRO LEICA M – SONY FE (LM-EA9) VERSION 2 (ประกันศูนย์)

  TECHART PRO LEICA M – SONY FE (LM-EA9) VERSION 2 เปลี่ยนเลนส์แมนนวลให้กลายเป็นเลนส์ออโตโฟกัสได้ง่ายๆ ด้วยอแดปเตอร์เพียงตัวเดียว และยังรองรับระบบออโตโฟกัสของกล้อง Sony ทั้ง AF-S, AF-C รวมไปถึง EYE/FACE Detection อีกด้วย สามารถใช้งานได้ทั้งการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอ

  ฿13,900฿14,900

  1 in stock

 • TECHART (TZE-02) SONY E – NIKON Z (ประกันศูนย์)

  TECHART EF-GFX เป็นอเดปเตอร์ที่แปลงเลนส์ Canon EF และ Sigma EF ให้ใช้งานร่วมกับกล้อง Fujifilm GFX ได้ โดยที่สามารถใช้งานโหมดออโต้โฟกัสได้ปกติ และยังสามารถควบคุมหรือดูการตั้งค่าจากภาพถ่ายได้ เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่การถ่ายรูปจากเลนส์ Canon EF และ Sigma EF บนกล้อง Fujifilm GFX ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  ฿8,900฿9,900

  3 in stock

 • TECHART (TZC-01) CANON EF – NIKON Z (ประกันศูนย์)

  TECHART EF-GFX เป็นอเดปเตอร์ที่แปลงเลนส์ Canon EF และ Sigma EF ให้ใช้งานร่วมกับกล้อง Fujifilm GFX ได้ โดยที่สามารถใช้งานโหมดออโต้โฟกัสได้ปกติ และยังสามารถควบคุมหรือดูการตั้งค่าจากภาพถ่ายได้ เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่การถ่ายรูปจากเลนส์ Canon EF และ Sigma EF บนกล้อง Fujifilm GFX ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  ฿8,900฿9,900

  Out of stock

 • TECHART (TCX-01) CANON EF – HASSELBLAD X1D (ประกันศูนย์)

  TECHART EF-X1D เป็นอเดปเตอร์ที่แปลงเลนส์ Canon EF, Tamron EF และ Sigma EF ให้ใช้งานร่วมกับกล้อง Hasselblad X1D ได้ โดยที่สามารถใช้งานโหมดออโต้โฟกัสได้ปกติ และยังสามารถควบคุมหรือดูการตั้งค่าจากภาพถ่ายได้ เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่การถ่ายรูปจากเลนส์ Canon EF, Tamron EF และ Sigma EF บนกล้อง Hasselblad X1D ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  ฿17,900฿19,900

  Out of stock

 • TECHART (EF-FG01+) CANON EF – FUJI GFX (ประกันศูนย์)

  TECHART EF-GFX เป็นอเดปเตอร์ที่แปลงเลนส์ Canon EF และ Sigma EF ให้ใช้งานร่วมกับกล้อง Fujifilm GFX ได้ โดยที่สามารถใช้งานโหมดออโต้โฟกัสได้ปกติ และยังสามารถควบคุมหรือดูการตั้งค่าจากภาพถ่ายได้ เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่การถ่ายรูปจากเลนส์ Canon EF และ Sigma EF บนกล้อง Fujifilm GFX ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  ฿18,900

  Out of stock

Main Menu